Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast

Mar 21, 2019

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

 

Nytt spel! Gäster och deltagare är Carl Stanley, Jonathan Tengwall och Niklas Runsten. Gjord av John Gillberg.