Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast


Oct 17, 2019

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

 

Nytt Spel, oherregud va kul. Bild på bräde finns på patreonlänk ovan och på instagram @johngillberg

 

Spelarna är Marcus Thapper, Jonte Tengwall och Clara Kristiansen. Skapare och allsmäktig person i allmänhet John Gillberg.