Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast


Nov 14, 2019

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

 

Nytt strålande och långt avsnitt med Marcus Thapper, Jonte Tengwall och Isidor Olsbjörk. Av och med John Gillberg