Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast


Oct 3, 2019

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

 

Marcus Thapper håller i dagens avsnitt där Daniel Sanchez (ESP), Isidor Olsbjörk och John Gillberg får tävla mot varandra. Mycket nöje!