Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast


Jun 4, 2020

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

 

Kolla på youtube: https://youtu.be/QdWLgqb7ZJQ

 

Marcus Thapper, Isidor Olsbjörk och jag spelar ännu ett parti Mellan tummen & pekfingret!