Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast


Nov 29, 2018

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

Jonatan Tengwall och Isak Wahlberg i lag Bob möter Jonas Strandberg och Niklas Runsten i lag EPA. Av och med John Gillberg. Musik av John Bergevald.