Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast


Dec 13, 2018

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

Clara Kristiansen och Thomas Krangnes i lag Voi möter Jonatan Tengwall och Isak Wahlberg i lag Bob. Av och med John Gillberg. Musik av John Bergevald.

Instagram: @clarulk @thomaskrangnes @jontetengwall @wahlbergisak @johngillberg