Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast


Dec 27, 2018

Stötta gärna på Patron: https://www.patreon.com/yatzypodcast

 

Niklas Runsten och Jonas Strandberg i lag EPA möter Clara Kristiansen och Thomas Krangnes i lag Voi. Av och med John Gillberg. Musik av John Bergevald.

 

Instagram: @clarulk @thomaskrangnes @niklasrunsten @jonasstrandberg88 @johngillberg