Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast

Nov 29, 2018

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

Jonatan Tengwall och Isak Wahlberg i lag Bob möter Jonas Strandberg och Niklas Runsten i lag EPA. Av och med John Gillberg. Musik av John Bergevald.


Nov 15, 2018

Carl Stanley och Marcus Berggren i lag Tuk-tuk möter Johannes Brenning och Christoffer Nyqvist i lag Gås. Av och med John Gillberg. Musik: John Bergevald


Nov 1, 2018

Robin Berglund och Isidor Olsbjörk i lag Cross möter Johannes Brenning och Christoffer Nyqvist i lag Gås. Av och med John Gillberg. Musik: John Bergevald