Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast

Dec 27, 2018

Stötta gärna på Patron: https://www.patreon.com/yatzypodcast

 

Niklas Runsten och Jonas Strandberg i lag EPA möter Clara Kristiansen och Thomas Krangnes i lag Voi. Av och med John Gillberg. Musik av John Bergevald.

 

Instagram: @clarulk @thomaskrangnes @niklasrunsten @jonasstrandberg88...


Dec 13, 2018

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

Clara Kristiansen och Thomas Krangnes i lag Voi möter Jonatan Tengwall och Isak Wahlberg i lag Bob. Av och med John Gillberg. Musik av John Bergevald.

Instagram: @clarulk @thomaskrangnes @jontetengwall...