Preview Mode Links will not work in preview mode

Yatzy Podcast

May 30, 2019

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

 

Kvartsfinal! Lag Bob med Isak Wahlberg och Hentaikungen från Gustavsberg möter Lag Båt med Kirsty Armstrong och Daniel Sanchez. Av och med John Gillberg. Musik av John Bergevald.


May 16, 2019

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

 

Isidor Olsbjörk, Niklas Runsten och jag själv spelar ett parti Imperialist, javisst. Av och med John Gillberg (och lite TP)


May 2, 2019

Stötta gärna på Patreon: https://www.patreon.com/yatzypodcast

 

Jonas Strandberg, Isak Wahlberg och Hentaikungen från Gustavsberg samlas och spelar ett parti Imperialist, javisst med spelledare John Gillberg!